ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาอุทิศ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

215

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาอุทิศ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

แบ่งปัน