ทต.แม่ขรี ดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณถนนสมพรอุทิศ 2

96

19 พ.ค. 65 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้คณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรีร่วมกับกองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ขรี ในการดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณถนนสมพรอุทิศ 2 และบริเวณถนนเพชรเกษม

แบ่งปัน