ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

212

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

แบ่งปัน