ทต.แม่ขรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์

158

25 เม.ย. 65 เทศบาลตำบลแม่ขรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์ โดยมีนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรี เข้าประชุมปรึกษาหารือและมอบนโยบายการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมทับธนะ 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน