เทศบาลตำบลแม่ขรีกำลังดำเนินการจับสุนัขจรจัด เพื่อนำไปยังโรงพักพิงสุนัขจรจัด

101

ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแม่ขรีกำลังดำเนินการจับสุนัขจรจัด เพื่อนำไปยังโรงพักพิงสุนัขจรจัด เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขรวมถึงปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดจากสุนัขจรจัด ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนล่ามสุนัขไว้ที่บ้านหรือใส่ปลอกคอสุนัขเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

นอกจากนี้ท่านใดมีความประสงค์แจ้งเรื่องสุนัขจรจัด สามารถแจ้งได้ที่

โทร. 074-695326 ต่อ 620

แบ่งปัน