มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (ฉบับ 40)

97

ประกาศจังหวัดพัทลุง

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (ฉบับ 40) เพื่อให้ชาวเทศบาลตำบลแม่ขรีได้ยึดปฎิบัติ

ที่มา https://covid.phatthalung.go.th/announce/detail/87

แบ่งปัน