ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ฐานรากแผ่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

175

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ฐานรากแผ่)

แบ่งปัน