ทต.แม่ขรี ยินดีต้อนรับนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

217

4 ม.ค. 65 เทศบาลตำบลแม่ขรี ยินดีต้อนรับ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ พิชิตชลพันธุ์ ซึ่งได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน