ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาล ชุมชนอนามัย ชุมชนธงชัย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก

32

 

MX-M364N_20211223_031422

 

แบ่งปัน