ทต.แม่ขรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี

233

16 ธ.ค. 64 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี จำนวน 3 ครัวเรือน

แบ่งปัน