ทต.แม่ขรี จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุฯประจำเดือน ธันวาคม 2564

235

9 ธ.ค. 64 เทศบาลตำบลแม่ขรี โดยงานพัฒนาชุมชนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯและ กองการประปาเทศบาลตำบลแม่ขรี บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ วัดแม่ขรีประชาราม หากนอกเหนือจากเวลาข้างต้นให้ท่านมารับได้ที่อาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน