ทต.แม่ขรีประชุมเตรียมความพร้อมในการเสนอญัตติ

143

9 ธ.ค. 64 เทศบาลตำบลแม่ขรี ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเสนอญัตติการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี โดยมีนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง/เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรี ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน