ทต.แม่ขรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี

198

7 ธ.ค. 64 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี จำนวน 4 ครัวเรือน

แบ่งปัน