ประกาศ ทต.แม่ขรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ขรี

70

ประกาศ ทต.แม่ขรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ขรี

การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แบ่งปัน