ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

533

ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 *โดยทำการสแกน QR Code ด้านล่างและเลือกหัวข้อ เริ่มแสดงความคิดเห็น

หรือคลิกลิงค์  https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=NDQ0REdBX0xBV19GUk9OVEVORA==

แบ่งปัน