ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ40ที่นั่ง โดยวิธีคัดเลือก

171

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ40ที่นั่ง โดยวิธีคัดเลือก

แบ่งปัน