ทต.แม่ขรี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

485

ทต.แม่ขรี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

22 พ.ย. 64 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบด้วย ผศ.ดร.สมมารถ ขำเกลี้ยง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี และผู้อำนวยการกองต่างๆ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุมทับธนะ 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน