ทต.แม่ขรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์

221

ทต.แม่ขรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์

22 พ.ย. 64 เทศบาลตำบลแม่ขรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์ โดยมีนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ผศ.ดร.อุทิศ สังขรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ผศ.ดร.สมมารถ ขำเกลี้ยง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองต่างๆ ผู้อำนวยการ รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี เข้าประชุมปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมทับธนะ 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน