ทต.แม่ขรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี

47

17 พ.ย. 64 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ คณะผู้บริหารประกอบไปด้วย นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ผศ.ดร.สมมารถ ขำเกลี้ยง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ นายอภิศักดิ์ ทับธนะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี นายสุริยะ เพชรเกื้อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ขรีและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี จำนวน 6 ครัวเรือน

แบ่งปัน