ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่ขรี รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลฯ นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

30

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่ขรี รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลฯ นักประชาสัมพันธ์

ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อสอบถามได้ที่ 074 – 695654

แบ่งปัน