ทต.แม่ขรี ลงพื้นที่สำรวจแนวเขตถนนเลียบคลองชลประทาน-ต้นโพธิ์

36

15 พ.ย. 64 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ผศ.ดร.สมมารถ ขำเกลี้ยง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลแม่ขรี ลงพื้นที่สำรวจแนวเขตถนนเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ถนนเลียบคลองชลประทาน (สี่แยกประดิษฐ์อุทิศ – ร้านใต้โพธิ์)

แบ่งปัน