ทต.แม่ขรี โดยกองช่างดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำ

22

9 พ.ย. 64 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลแม่ขรีดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณถนนเทพชนะ เพื่อการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนของภาคใต้

แบ่งปัน