ประกาศ ทต.แม่ขรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) รร.ประจำภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2564

38

ประกาศ ทต.แม่ขรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบ่งปัน