ทต.แม่ขรี ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ทั่วเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี

23

26 ต.ค. 64 เทศบาลตำบลแม่ขรีโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั่วเขตเทศบาล โดยเทศบาลฯจะดำเนินการจัดเก็บเดือนละ 1 ครั้งโดยจะทำการประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนให้ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการจัดเก็บซึ่งประชาชนจะต้องโทรศัพท์มาที่หมายเลข 074 – 695654 เพื่อนัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ **สามารถติดตามข้อมูลวันจัดเก็บผ่านทางระบบเสียงไร้สาย และเฟซบุ๊กในชื่อ ทต.แม่ขรี

แบ่งปัน