ทต.แม่ขรีโดยกองสาธารณสุขฯดำเนินการฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อฆ่าเชื้อโรค

31

25 ต.ค. 64 เทศบาลตำบลแม่ขรี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อฆ่าเชื้อโรค บริเวณบ้านของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี โดยมีเจ้าของบ้านคอยอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่เจ้าของบ้านและบ้านเรือนที่อยู่ข้างเคียง

แบ่งปัน