กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรี จะดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

41

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรี

จะดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

ประเภท เฟอร์นิเจอร์เก่า ที่นอน ตู้เตียงหรืออื่นๆ

ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

โดยให้นำมาวางไว้บริเวณหน้าบ้านและขอให้ประชาชนโทรแจ้งล่วงหน้า

เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขยะ หมายเลขโทรศัพท์ 074-695-654

แบ่งปัน