ประกาศ ทต.แม่ขรี เรื่องประกาศราคาผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4(ก.ค. –ก.ย.64)ประจำปีงบประมาณ2564

107

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่องประกาศราคาผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. –ก.ย.64) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4

แบ่งปัน