ทต.แม่ขรี ตรวจสอบการก่อสร้างรั้วโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่ขรี

22

12 ต.ค. 64 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างรั่วโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่ขรี

 

แบ่งปัน