ทต.แม่ขรี โดยกองสาธารณสุขฯดำเนินการฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อฆ่าเชื้อโรค

22

11 ต.ค. 64 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรี ดำเนินการฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่ว่าการอำเภอตะโหมด โดยมีนายอำเภอและปลัดอำเภอคอยอำนวยสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรี เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานและประชาชน

แบ่งปัน