ทต.แม่ขรี โดยกองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อฆ่าเชื้อโรค

27

11 ต.ค. 64 เทศบาลตำบลแม่ขรี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณบ้านของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณถนนอาจอุทิศ 1 จำนวน 1 ครัวเรือน โดยมีเจ้าของบ้านคอยอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่เจ้าของบ้าน และบ้านเรือนที่อยู่ข้างเคียง

แบ่งปัน