ทต.แม่ขรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี

13

13 ก.ย. 64 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง เทศบาลตำบลแม่ขรี อสม. ในพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี จำนวน 13 ครัวเรือน

แบ่งปัน