ทต.แม่ขรี ดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณถนนสมพรอุทิศ 2

18

13 ก.ย. 64 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลแม่ขรี ลงพื้นที่ตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรีในการดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณถนนสมพรอุทิศ 2

แบ่งปัน