ทต.แม่ขรี ดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณชุมชนตลาดแม่ขรี

20

8 ก.ย. 64 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมด้วย นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาลและหัวหน้าฝ่าย ลงพื้นที่ตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณชุมชนตลาดแม่ขรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงฤดูมรสุมของภาคใต้

แบ่งปัน