สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริหารตามคู่มือสำหรับประชาชน

17

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการให้บริหารตามคู่มือสำหรับประชาชน

ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์ด้านล่างหรือสแกน QR code ครับ

https://opdc.csn.cx/

 

แบ่งปัน