ทต.แม่ขรี โดยกองช่าง ปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนทับธนะ 4 และถนนสวิงอุทิศ

26

30 ส.ค. 64 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลแม่ขรี ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ โดยการปลูกต้นทองอุไร บริเวณถนนทับธนะ 4 และถนนสวิงอุทิศ เพื่อสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

แบ่งปัน