ทต.แม่ขรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี

82

5 ส.ค. 64 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ผศ.ดร.อุทิศ สังขรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองต่างๆและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลแม่ขรี ร่วมมอบถุงยังชีพตามจำนวนครัวเรือนที่ทางโรงพยาบาลตะโหมดได้ให้ข้อมูลของผู้กักตัวภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน