เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ขรี ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณถนนแม่ขรีเจริญตลอดสาย

29
5 ส.ค. 64 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ขรี ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณถนนแม่ขรีเจริญตลอดสาย
แบ่งปัน