ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

531

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

แบ่งปัน