ดำเนินการฉีดพ่นละอองฝอย เพื่อป้องกันยุงลาย ในเขตทต.แม่ขรี

11

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ขรีร่วมกับรพ.ตะโหมด ลงพื้นที่บริเวณชุมชนตลาดแม่ขรี เพื่อดำเนินการฉีดพ่นละอองฝอยกำจัดยุงลาย

 

แบ่งปัน