ดำเนินการล้างบ่อตกตะกอนและถังน้ำใส ณ โรงผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลแม่ขรี

11

วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลแม่ขรี นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ลงพื้นที่ ณ โรงผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลแม่ขรี เนื่องจากกองการประปาเทศบาลตำบลแม่ขรีดำเนินการล้างบ่อตกตะกอนและถังน้ำใส

แบ่งปัน