พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี

15

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอตะโหมด เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี โดยมีนายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรีเข้าร่วม รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลแม่ขรีและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน