ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

137

แบ่งปัน