ทต.แม่ขรีร่วมปลูกต้นไทรเกาหลี

4

วันที่ 29 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลแม่ขรีโดยนายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี และนายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขรี ร่วมปลูกต้นไทรเกาหลี ในโครงการปรับภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ท้องที่ ท้องถิ่น สามัคคี ณ ถนนอบจ.พท.สายหน้ากรป. – บ้านควนเคี่ยม และร่วมรับประกาศนียบัตร บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เครือข่าย ท้องที่ ท้องถิ่นสามัคคี

แบ่งปัน