ประชุมคณะครูในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ขรี

4

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมด้วยนายคำรพ พงศ์อาทิตย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง คณะครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี และคณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการพบปะกับคณะครูในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ขรีด้วย

แบ่งปัน