เจ้าหน้าที่ทต.แม่ขรีลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดถนนแม่ขรีเจริญ

12

วันที่ 21 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรีลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดถนนแม่ขรีเจริญ(ตลาดโต้รุ่ง) เนื่องจากพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

แบ่งปัน