ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ตลาดสดสมพร

192

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตลาดสดสมพรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

แบ่งปัน