เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรีลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดแม่ขรีเจริญ

19

วันที่ 19 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรีลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดแม่ขรีเจริญ เนื่องจากพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

แบ่งปัน