โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

20

29 ธ.ค. 63 เทศบาลตำบลแม่ขรีจัดโครงการโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเป็นการบูรณาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลร่วมกับทางอำเภอตะโหมด นำโดยนายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรีและหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งมอบของเล็กๆ น้อยๆเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนอีกด้วย

แบ่งปัน