ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตร ประจำปี ๒๕๖๔

106

แบ่งปัน