ทต.แม่ขรีร่วมโครงการจิตอาสาฯปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.วังใหม่

52

18 ธ.ค. 63 เทศบาลตำบลแม่ขรีโดยนายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรีเดินทางไปร่วมปลูกต้นทองอุไรในโครงการปรับภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ท้องที่ ท้องถิ่น สามัคคี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ โดยมีนายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอป่าบอน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

แบ่งปัน